בציור דויד המלך משמאל ויוסף הצדיק מימין
בס Redemption 1
Home
           
בס"ד    
  
Go To Next Picture
Go To Previous Picture
 

 

Painting 64

 

ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עֵשָו והיתה לה' המלוכה

         

                                                

                                             

הרבי מלובביץ מנחם מנדל שניאורסון וקודמו הרבי הריי"ץ יוסף יצחק הם דוד המלך ויוסף הצדיק  - המושיעים על הר ציון.

התגלו אלי בציון הקדוש של דוד המלך בח"י אלול תשע"ג, ורצונם שאצייר המראות שחזיתי, כאן ולא בחלום.

 דויד מלך ישראל ויוסף הצדיק חיים וקיימים כאן למטה מעשרה טפחים ולא בחזיון.

תודה למלך יחיד חי העולמים שהעניק לי ברוב טובו זכות כה נדירה לצייר בואם והתגלותם הקרובה לכולנו.

תודה  למורי הרב דניאל סטבסקי שהנחני בהתגלות משיחינו והנצחת המראה האדיר בציור.

 

         

David

 

                      

                                                  

ניגון התעוררות רחמים רבים
                                                                                                                                    
   

 

 

More Print Options

 

Copyright 2015 Liora Nitsan

neshamaart@bezeqint.net