בס Untitled 1
  Rabbi Yitzhak Ginzburg

בס"ד

 

Painting 61
Home

Go To Next Picture

 

Go To Previous Picture

 

 

p61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original painting oil on canvas 31.5"X23.5"

 

   

More Print Options

 

Copyright 2013 Liora Nitsan

neshamaart@bezeqint.net