בס Untitled 1

בס"ד

 

Painting 59
Home

Go To Next Picture
                          The Lubavitcher Rebbe

 

Go To Previous Picture

 

 

 

 

More Print Options

Copyright 2013 Liora Nitsan

neshamaart@bezeqint.net

 

Rebbe

 

 

                                                                          

 

Original painting oil on canvas 48"X62"